Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ÖNSÖZ...

Günümüz teknoloji seviyesinde, güvenlik gereklilikleri ve uzmanlık vazgeçilmez hale gelmiştir. Modern asansör teknolojisi, bu iki öğeye mutlak sahip olmak ve geliştirmek durumundadır.

Özellikle şehirlerde mevcut olan alan darlığı, dikey büyümeyi mecbur kılmaktadır. Yaş ortalaması artan nüfus ve buna bağlı olarak toplumda hareket kapasitesi sınırlı insan sayısı artışı, sosyalleşme ve katılım konularını da gündemde tutmaktadır.

Modern asansör teknolojisi, bu ve bunun gibi birçok konuya yenilik ve çözüm getirmek zorundadır.

Asansörler dünyada en güvenilir insan ve yük taşıma araçlarının başında gelmektedir.

Biz, asansör kumanda sistemleri üreticisi olarak çalışmalarımızın bu doğrultuda gerçekleşmesi sorumluluğunun bilincindeyiz,                çünkü biz insan taşıyoruz.